31 Dekabr 2020, əvvəlki illər Starbucksda kofemi içərək bloq yazırdım. Bu dəfə xırda dəyişikliklə, evdən Starbucks kofemi içərək bloqumu yazıram.

Starbucks ürəkdir

Bu ilin fərqli olduğunu hamımız hiss etdik. Adətimə sadiq qalaraq illik hesabatımı bloqumda yazmağa başlayıram.

SƏYAHƏT
Məlum karantin rejiminə görə hər hansı yeni ölkəyə getmək imkanı olmadı. Mart ayında 2 illik…

Bu postumda İT sahəsinin inkişafı ilə əlaqədar cari vəziyyət, problemlər və həlli barədə yazacam.

İT sahəsi proqramlaşdırma, infrastruktur, şəbəkə və s kimi müxtəlif alt sahələrə bölünür.

İT-nin digər sahələrdən fərqi
İlk olaraq İT sahəsinin fərqi barədə məlumat verim.
İT — Mühasibatlıq, Hüquq, Marketinq kimi qanuna, mentalitetə və s lokal bir sahəyə istiqamətlənmiş…

Son vaxtlar API-lərin infeqrasiyası məqsədi ilə bir çox layihələrdə biznes tərəflə görüşdə çoxlu suallarla qarşılaşıram. Bir çoxları həttə API-nin nə olduğunu demək üçün abreviaturanın açılışını (Application programming interface) da mənə deyərək başa düşdüklərini göstərməyə çalışırlar.
Bu postumda API-nin (API-EyPiAy) hamı tərəfdən ən rahat başa düşülən bir dildə izahatını verməyə çalışacam.

31 dekabr 2018, bazar ertəsi, bu ilin son günü. Bayram günü, səhər hamıdan tez oyanıb adətim üzrə hesabat bloqumu yazmaq üçün evdən çıxaraq tələsik Starbucska gəldim. Cappuccino-mu alıb il ərzində gördüyüm işlərə nəzər yetirib fikrimi toplamağa çalışıram.

Sayca 10-cu olan hesabatımı sizlərə təqdim edirəm.

ELM

Bu il Bakı Dövlət Universitetində…

Rashad Aliyev

ZCE, CEH

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store