Universitetlərdə dərsləri bərpa etdiyim və gənclərə tədrisdə daha da dərinə getmək üçün bu il Xəzər Universitetinin tələbələri ilə birlikdə sosial bir layihəyə başladıq. Bunun üçün core.org saytının Azərbaycan dilində məlumatlarının artırılması ilə əlaqədar qısa bir araşdırma apardıq. …


31 Dekabr 2020, əvvəlki illər Starbucksda kofemi içərək bloq yazırdım. Bu dəfə xırda dəyişikliklə, evdən Starbucks kofemi içərək bloqumu yazıram.

Starbucks ürəkdir

Bu ilin fərqli olduğunu hamımız hiss etdik. Adətimə sadiq qalaraq illik hesabatımı bloqumda yazmağa başlayıram.

SƏYAHƏT
Məlum karantin rejiminə görə hər hansı yeni ölkəyə getmək imkanı olmadı. Mart ayında 2 illik…


Bu postumda İT sahəsinin inkişafı ilə əlaqədar cari vəziyyət, problemlər və həlli barədə yazacam.

İT sahəsi proqramlaşdırma, infrastruktur, şəbəkə və s kimi müxtəlif alt sahələrə bölünür.

İT-nin digər sahələrdən fərqi
İlk olaraq İT sahəsinin fərqi barədə məlumat verim.
İT — Mühasibatlıq, Hüquq, Marketinq kimi qanuna, mentalitetə və s lokal bir sahəyə istiqamətlənmiş…


in English

The project to be sold to the highest bidder
http://bugemot.com
— The project is in the field of information security
— There is information in the National Vulnerability Database (NVD) https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5634
— Number of Active Ethical Hackers ~ 100 emails
— Submitted vulnerabilities are more than 250
— The site is…


Son vaxtlar API-lərin infeqrasiyası məqsədi ilə bir çox layihələrdə biznes tərəflə görüşdə çoxlu suallarla qarşılaşıram. Bir çoxları həttə API-nin nə olduğunu demək üçün abreviaturanın açılışını (Application programming interface) da mənə deyərək başa düşdüklərini göstərməyə çalışırlar.
Bu postumda API-nin (API-EyPiAy) hamı tərəfdən ən rahat başa düşülən bir dildə izahatını verməyə çalışacam.


Bu il 4–11 Avqust tarixlərində Azərbaycanda 31-ci Beynəlxalq İnformatika Olimpiadası (International Olympiad in Informatics, IOI) keçirilir. Bəziləri bunun haqqında eşidib, bəziləri iştirak edib, bəziləri mənim kimi iştirak etmək arzusunda olub (Lakin yaşı çatmayıb), bəziləriniz isə heç bunun nə olduğunu bilmirsiz. …


31 dekabr 2018, bazar ertəsi, bu ilin son günü. Bayram günü, səhər hamıdan tez oyanıb adətim üzrə hesabat bloqumu yazmaq üçün evdən çıxaraq tələsik Starbucska gəldim. Cappuccino-mu alıb il ərzində gördüyüm işlərə nəzər yetirib fikrimi toplamağa çalışıram.

Sayca 10-cu olan hesabatımı sizlərə təqdim edirəm.

ELM

Bu il Bakı Dövlət Universitetində…

Rashad Aliyev

ZCE, CEH

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store