Announcing auction / Auksion elan edirəm

in English

Reason for sale
— I have no time for develop project

Terms of sale
— Sales are only relevant to the industry people (Infosec, developer, etc.)
— To hand over the project to anyone who will develop it

Initial sale price: 170 AZN (100 USD)
Included to price
— Domains bugemot.com, begamot.com, bugamot.com, buqemot.com (To the account to be transferred)
— Website Moderation Training
— Website structure instructions (for programmers)
— Move site to another host
— Website design materials

Auction End Date 31 January 2020.

P.S.
#1 Comments different from the suggestion and topic will be deleted.
#2 I Hide comment after a comment has been accepted

Write your quotes or questions in the comments (In Facebook).

https://www.facebook.com/aliev.info/posts/2729708760427602

in Azerbaijani

Satılma səbəbi
— Layihənin inkişafı üçün vaxt yoxdur

Satılma şərtləri
— Satış yalnız sahənin adamları üçün (Infosec şirkəti, developer və s.) aktualdır
— Layihəni inkişaf edəcək adama təhvil vermək

İlkin satış qiyməti: 170 AZN (100 USD)
Qiymətə daxildir
— Domenlər bugemot.com, begamot.com, bugamot.com, buqemot.com (Transfer ediləcək hesaba)
— Saytın Moderasiyasının təlimi
— Saytın strukturunun təlimatı (proqramçılar üçün)
— Sayt başqa hosta köçürülməsi
— Saytın dizayn materialları

Auksionun bitmə tarixi 31 Yanvar 2020.

P.S.
#1 Təklifdən və mövzudan fərqli kommentlər silinəcək.
#2 Təklif kommentləri qəbul olunduqdan sonra müvəqqəti olaraq gizlədiləcək (hide)

Kommentlərdə qiymət təklifini və ya suallarınızı yazın (Facebook-da).

https://www.facebook.com/aliev.info/posts/2729708760427602

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store