Announcing auction / Auksion elan edirəm

Rashad Aliyev
2 min readJan 12, 2020

--

in English

The project to be sold to the highest bidder
http://bugemot.com
— The project is in the field of information security
— There is information in the National Vulnerability Database (NVD) https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5634
— Number of Active Ethical Hackers ~ 100 emails
— Submitted vulnerabilities are more than 250
— The site is in five languages (English, Russian, Turkish, Spanish, Azerbaijani)
— Vulnerability found in the structures Harvard University, Norwegian Air Shuttle, ADA Universiteti, Google, Hyundai etc.
— Additional domains begamot.com, bugamot.com, buqemot.com

Reason for sale
— I have no time for develop project

Terms of sale
— Sales are only relevant to the industry people (Infosec, developer, etc.)
— To hand over the project to anyone who will develop it

Initial sale price: 170 AZN (100 USD)
Included to price
— Domains bugemot.com, begamot.com, bugamot.com, buqemot.com (To the account to be transferred)
— Website Moderation Training
— Website structure instructions (for programmers)
— Move site to another host
— Website design materials

Auction End Date 31 January 2020.

P.S.
#1 Comments different from the suggestion and topic will be deleted.
#2 I Hide comment after a comment has been accepted

Write your quotes or questions in the comments (In Facebook).

https://www.facebook.com/aliev.info/posts/2729708760427602

in Azerbaijani

Yüksək qiymət təklif edənə satılacaq layihə
http://bugemot.com
— Layihə İnformasiya Təhlükəsizliyi sahəsindədir
— National Vulnerability Database (NVD)-də haqqında məlumat var https://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2017-5634
— Aktiv Etik Hackerlərin sayı ~100 email
— Göndərilən boşluqlar 250-dən çox
— Sayt beş dildədir (English, Russian, Turkish, Spanish, Azerbaijani)
— Boşluq tapılan qurumlar Harvard University, Norwegian Air Shuttle, ADA Universiteti, Google, Hyundai və s.
— Əlavə domenlər begamot.com, bugamot.com, buqemot.com

Satılma səbəbi
— Layihənin inkişafı üçün vaxt yoxdur

Satılma şərtləri
— Satış yalnız sahənin adamları üçün (Infosec şirkəti, developer və s.) aktualdır
— Layihəni inkişaf edəcək adama təhvil vermək

İlkin satış qiyməti: 170 AZN (100 USD)
Qiymətə daxildir
— Domenlər bugemot.com, begamot.com, bugamot.com, buqemot.com (Transfer ediləcək hesaba)
— Saytın Moderasiyasının təlimi
— Saytın strukturunun təlimatı (proqramçılar üçün)
— Sayt başqa hosta köçürülməsi
— Saytın dizayn materialları

Auksionun bitmə tarixi 31 Yanvar 2020.

P.S.
#1 Təklifdən və mövzudan fərqli kommentlər silinəcək.
#2 Təklif kommentləri qəbul olunduqdan sonra müvəqqəti olaraq gizlədiləcək (hide)

Kommentlərdə qiymət təklifini və ya suallarınızı yazın (Facebook-da).

https://www.facebook.com/aliev.info/posts/2729708760427602

--

--